Производство на инструментална екипировка

Изработване на автоматни детайли

Изрязване и огъване на средно големи датайли от ламарина с дебелина до 2мм.

Изработване на детайли възли и машини чрез стружкоотнемане

Изработка на метални конструкции чрез заваряване